Wijn & Wijngaard   PAYS - BAS Back to the Home PageSite maplinks for wine and gastronomie
 

Company

 

2015 wines guides

 

Beaujolais nouveau 2014

 

The vine : maturation

 

facebook Jean Baronnat

 

Our Philosophy

 

Our story

 

News - informations...

 

Jean BARONNAT Wine Company

 

Geographic situation

 

Wine test

 

More than 20 years in the Hachette wine guide

 

Origin of Baronnat Family

 

hotels, restaurants, B&B
Contact us
Our wines

 

map of vineyards

 

Burgondy

 

Beaujolais

 

Rhone valley

 

Provence and languedoc

 

Vin de Pays

 

sparkling wines
awards for jean Baronnat

 

Denmark : 4 stars for our Languedoc wine

 

you can choice what you want to see

 

Dussert gerber wine guide

 

Hachette wine guide

 

Press articles and other wine guides

 

Gilbert et Gaillard wine guide

 

Le petit Futé wine guide
Wines and dishes, advices, technical informations...
links for wine and gastronomie
search engine
Wijn & Wijngaard  
PAYS - BAS
De proef op de Tong
 
Olarra  en Baronnat

Van Importeur RIJKMANS te Drachten kreeg ik een serie wijnen ter keuring  toegezonden, die stuk voor stuk  prettige verrassingen opleverden.  ln de eerste plaats een nieuwe serie Rioja.s van het huis Olarra…
Voor wijnimporteurs is het vinden van een Beaujolais-huis. dat het gehele programma biedt en bovendien goede wijnen leveI1. helemaal niet gemakkelijk. Het probleem is. dat bepaalde wijnboeren meestal in een of hooguit enkele streken van de cru's bezittingen hebben en dat ook velen hun wijnen doorverkopen aan handelaren. Meestal zie je bij die handelaren dat ze met name sterk zijn in bepaalde crus en in de andere wat minder .
Sinds kort heeft Rijkmans de import verworven van het huis Jean Baronnat te Gleizé. Ter gelegenheid daar- van zond hij mij een serie Beaujolais en crus uit deze streek, aIle van het jaar 1985. Het waren de Beaujolais (f 12,95), Beaujolais- Villages (f 13,50), Saint-Amour (f 19.00), Ju- liénas (f 19,00), Chénas (f 18,00), Moulin-à- Vent (f 22,00, f 22,00), Chi- roubles (f 21,00), Brouilly (f 22,00 en Morgon f 21,00).
Mijn oordeel over deze wijnen is kort sarnen te vatten: prima. Wat voor de meeste huizen nog wel eens problematisch is, is bij de vinificatie de stij van de wijnen afzonderlijk voldoen de tot hun recht te laten komen. He gevolg is dan dat je nauwelijks ver schil proeft tussen de verschillende herkomsten. Met name de wat teer- dere wijnen, zoals Saint-Amour en zeker de Chiroubles (de meest typische Beaujolais), hebben daar nogal eens onder te lijden. jean Barnonnat is er echter in geslaagd elk der wijnen hun eigen karakter te laten behouden. Een knappe prestatie. Niet voor niets zullen dan ook vier van deze wijnen (de Villages, de julié- nas, de Morgon en de Saint-Amour) door de Orde des Compagnons du Beaujolais zijn geselecteerd en op de erelijst van de Grarnage 1986 zijn geplaatst. Die Grumage kan men vergelijken met de Tastevinage in de Bourgogne.
K.K.

back ...